استانلی روم معاون رئیس جمهور آمریکا:


آنچه تاکنون همه تحریکات ما را برای بر اندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با ناکامی مواجه ساخته

است؛اعتقاد مردم به ولایت فقیه بوده است.


روزنامه کیهان،1381/3/2


برچسب ها :
اعتقاد مردم به ولایت فقیه ,  استانلی روم معاون رئیس جمهور آمریکا: ,